Fény Utcai Piac

A Fény Utcai Piacban létrejött tulajdonviszonyok

A Budapest II. ker. Önkormányzat elképzeléseinek megfelelően a klasszikus piaci funkciókkal bíró üzletterületek az épület III., IV. szintjén a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. tulajdonában maradtak, melyeket kizárólag élelmiszer kereskedelmi funkcióval bérbe ad és további tulajdonát képezi a -I. szinten található mélygarázs, valamint 540 m2 raktárterület.

Az épület I. és II. szintjén található különböző alapterületű üzletek az azokat megvásárló kereskedők tulajdonába kerülnek, telekkönyvileg önálló albetétként.