Fény Utcai Piac

Fény Utcai Piac - Előzmények

A Budapest, II. ker. Lövőház u. - Fény u. és Retek u. által határolt terület  a főváros frekventált részén helyezkedik el, a Moszkva tér közvetlen közelében.
A terület helyet adott - meglehetősen elhanyagolt körülmények között - 200 férőhelyes személygépkocsi parkolónak (felszíni) és az erkölcsileg és fizikailag elavult Fény Utcai Piacnak, továbbá hat lakóháznak.

A II. kerületi Önkormányzat részletes rendezési tervet készíttetett a jelzett területre.

A II. ker. Önkormányzat elsődleges célja az  volt, hogy építészetileg és kereskedelmileg a jelzett tömb egységes egészet képezzen úgy, hogy a régi Fény Utcai Piac szűkebb értelemben vett piaci funkciói megmaradjanak és a beruházás kapcsán az Önkormányzat gazdasági társasága a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft.  az újjáépített Fény Utcai Piacban  tulajdonosi többséggel bírjon. Fontos szempont volt még, hogy a Fény Utcai Piacon helyhasználati engedéllyel rendelkező  kereskedőknek az újjáépítendő Fény Utcai Piacban értékarányosan, kedvezményekkel, üzlethelyiséget lehessen biztosítani a klasszikus piaci kereskedelmi funkció megtartása érdekében.

A régi piacon helyet foglaló kereskedők képviselőit az Önkormányzat valamennyi döntésbe bevonta, ami a tervezői konzultációt, az üzlethelyiségek értékképzését, területi elhelyezkedését illeti. Tehát a kereskedők részére - akik vevőként jöttek számításba - a létrehozandó projekt teljesen átláthatóvá vált,  és véleményüket a döntés-előkészítés folyamán figyelembe vette az Önkormányzat.

Az építészeti terveket az Építész Stúdió Kft., Cságoly Ferenc Ybl-díjas építész, vezető tervező irányításával készítette.