Fény Utcai Piac

A Fény Utcai Piac nyitvatartása

Hétfőtől-péntekig: 6:00 órától, illetve egyes üzletek 10:00 órától 22:00 óráig
Ezen belül a Piac I-II. szinten lévő üzletek nyitva tartási törzsideje 6:00 órától 18:00 óráig tart.
Szombaton: 6:00 órától, illetve egyes üzletek 9:00 órától 22:00 óráig
Ezen belül a Piac I-II. szinten lévő üzletek nyitva tartási törzsideje 6:00 órától 14:00 óráig tart.
Vasárnap: az utcafronti üzlethelyiségek egyedi nyitva tartás szerint, a többi üzlet zárva.

A nyitvatartási időn túl a Társasház területére csak a Üzemeltetési Igazgatóság által kiadott, számozott belépőkártyával lehet belépni!

Az utcafronton található üzlethelyiségek éjszakai nyitvatartása:

a.) Az a vendéglátóipari egység, mely saját WC-vel nem rendelkezik, kizárólag addig tarthat nyitva - összhangban az ÁNTSZ előírásokkal -, amíg a Társasház közönség WC-je nyitva tart.

b.) Minden egyéb utcafronti üzlethelyiség - kizárólag tulajdonosa anyagi és jogi felelőssége mellett - tarthat nyitva 22.00-06.00 óra között. Ezen üzlethelyiségek tulajdonosai tudomásul veszik, hogy az éjszakai nyitva tartás alatt a Társasháztól semmilyen egyéb - a törzs nyitvatartási időben nyújtott - szolgáltatásban nem részesülnek (biztonsági szolgálat, takarítás, karbantartás). A tulajdonos az éjszakai nyitvatartás alatti károkozásért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik a károsultak felé.

Az ünnepi nyitvatartást az Intéző Bizottsági eseti döntése határozza meg.